• Meer dan 260 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Wat betekent de aanduiding Y35?

De aanduiding Y35 is een maat voor de kwaliteit van het bij ferriet magneten gebruikte magneetmateriaal naar de chinese norm SJ285-77. Dit is de gebruikelijke norm in China en wordt ook bij ons gebruikt. De exacte fysische waarden vindt u in de tabel Fysische magneetwaarden.
Er bestaan verschillende normen voor de fysische eigenschappen van ferriet magneten.
  • Chinese norm SJ285-77
  • US industrienorm (US Ind. Standard)
  • Internationaal Electronisch Comité DIN IEC404-8-1
De normen onderscheiden zich vooral door de verschillend gedefineerde bandbreedtes voor de waarden.
Magneten met verschillende normen kunnen daarom niet exact worden vergeleken. De door ons aangeboden magneten komen overeen met de norm Y35 naar SJ-285-77. Deze komt nog het meeste overeen met C5 naar de US industrienorm of HF26/18 naar DIN IEC 404-8-1.
De DIN IEC norm is in Europa zeer verbreid. Het kengetal is opgebouwd uit een vereenvoudiging van de benedengrens van het energieproduct in kJ/m³ en de coërcitieve veldsterkte iHc in kA/m.
Bijv. HF24/16: (BxH)max = 24.0 - 25.5 kJ/m³ / iHc = 160 - 180 kA/m
Wanneer we in het dagelijks taalgebruik over de 'sterkte' van een magneet spreken, dan bedoelen we daar meestal ofwel de houdkracht bij direct contact met een metalen plaat, ofwel de aantrekkingskracht op een stuk ijzer (of een andere magneet) op een bepaalde afstand mee.
De 'sterkte' hangt niet uitsluitend van het gebruikte magnetische materiaal af. Net zo belangrijk zijn ook volgende factoren:
  • volume van de magneet
  • vorm van de magneet
  • proporties van de magneet (bijv. de verhouding van diameter tot hoogte bij een schijfmagneet) als ook de
  • combinatie met andere materialen bijv. of de magneet op een stuk metaal of in een metalen pot gemonteerd wordt of vrijstaand is.