• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Vragen en antwoorden over magneetvissen

Inhoudsopgave

Wat is magneetvissen of magneethengelen

Magneetvissen / magneethengelen heeft zich net zoals geocaching tot een ware sport ontwikkeld. Het gaat erom, metalen voorwerpen met behulp van vismagneten uit putten, riviertjes, meertjes enz. te bergen. Klanten hebben met onze magneten al oeroude kanonskogels, maar ook verroeste fietsen, spijkers en nog veel meer aan het licht gebracht.
En dat is precies het spannende bij het magneetvissen: Men weet nooit precies, wat men nou weer aan de magneet uit het water trekt.
Zo eenvoudig als dat allemaal klinkt, is het dan echter toch niet. Men kan niet gewoon een willekeurige magneet kopen, deze in het eerste het beste water werpen en denken dat men zo de grote vangst maakt.
Men dient op diverse dingen te letten. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste informatie over het thema magneetvissen op een rijtje en we gaan ook op mogelijke gevaren in, opdat uw volgende uitstapje met de magneethengel maximaal succes en de hoogste veiligheid garandeert.

Welke magneten gebruik ik voor het magneetvissen?

Op zoek naar de juiste magneet voor het magneetvissen stoot men op verschillende benamingen. Het meestgebruikte begrip is vis- of hengelmagneet. Men vindt echter ook namen zoals schatzoekersmagneet, zoekmagneet, sleepmagneet. Het verschil tussen deze magneten is heel eenvoudig uit te leggen: Elke magneetvisser geeft zijn vismagneet de naam, die hij voor juist aanziet. Aan de hand van de benaming kan men dus slecht een verschil vaststellen. Maar desondanks zijn er een paar kenmerken, waar men bij de aankoop van de juiste magneet kan letten:

Schatzoeker
Schatzoeker
Net zoals bij een cilindrische potmagneet beschikt deze vorm van dregmagneet over een langwerpige pot rondom de magneet. Men kan deze magneten vaak als set met touw en ringmoer kopen. Hun houdkracht is groot genoeg om met magneetvissen te beginnen en ze zijn wat voordeliger aan te schaffen.
Door de lange pot rondom de magneet kan deze goed over de bodem van het water worden getrokken, zonder dat de magneet omhoog kiept en geen magneetkracht meer in de richting van de bodem is gericht. Bovendien wordt door zijn afgeronde kanten het blijven steken van de magneet tot een minum beperkt.
Voor beginners raden wij bijvoorbeeld onze schatzoekersmagneten met 30Ā kg of 45Ā kg houdkracht. In de levering is alles inbegrepen, zodat u direct met het magneetvissen kunt beginnen.
Vismagneet
VismagneetVoor gevorderde magneetvissers bieden wij drie sterke vismagneten in ons productpakket aan. Deze beschikken over twee hechtvlakken, hetgeen de kans op een goede vangst verhoogt.
Ringmagneet
Ringmagneet

Ook ringmagneten zijn geschikt om mee te magneetvissen. Deze hebben het voordeel, dat ze rondom magnetisch zijn en daarom van alle kanten ferromagnetische vondsten kunnen aantrekken. Hier is echter de ruwe magneet blootgesteld, zodat men bijzonder goed moet opletten, dat hij nergens te sterk tegenaan slaat. Anders bestaat het gevaar, dat de magneet afsplintert of compleet breekt.
Deze soort magneet wordt vaak ook sleepmagneet genoemd.
Potmagneet
Potmagneet


Potmagneten met oogmoer kunnen ook voor het magneetvissen worden gebruikt. Ze hebben het voordeel, dat ze over een hoge magnetische kracht beschikken en zo ook grotere schatten kunnen worden opgevist. Het nadeel is, dat de magneet, wanneer hij over de bodem van het water wordt getrokken, omkiept en dan naar boven gericht is. Zo kan hij niet zijn volledige kracht naar onder ontwikkelen.
Wie graag iets eigeners wil, kan zelf zijn eigen vismagneet samenstellen. Met onze potmagneten heeft u hiervoor een ideale basis. In onze online shop vindt u bovendien toebehoren zoals oogmoeren, karabijnen of polypropyleen touwen.

Vismagneten met Ć©Ć©n oudvlak:


Vismagneten met 2 houdvlakken:


Rondom magnetisch:

Hoe kan ik zelf een dregmagneet in elkaar zetten?

Potmagneet met verzonken gat, verzonken kop schroef en oogmoer
Materiaal voor een vismagneet
Een hengelmagneet kunt u met slechts geringe moeite zelf in elkaar zetten. Hiervoor heeft u bijvoorbeeld het volgende nodig:

Steekt u eerst de bout door het gat van de potmagneet. Nu hoeft u alleen nog maar de oogmoer op de bout vast te draaien. Om te voorkomen dat de bout tijdens het magneetvissen per ongeluk losraakt, is het gebruik van een borgmiddel zoals bijvoorbeeld Loctite aan te bevelen.


Diegene, voor wie de houdkracht van eƩn enkele magneet te gering is voor het magneetvissen, kan met een beetje handigheid een "ietsje" grotere vismagneet bouwen. Welk materiaal u hiervoor nodig heeft en hoe u dat kunt doen hebben we in het klantenproject Magneetvissen in XL beschreven. Wanneer u dat toch wat erg groot vindt, dan vindt u daar ook een handleiding voor het bouwen van een magneethengel met onze sterkste ringmagneet R-60-06-30-N.

Hoe bevestig ik het touw het best aan de vismagneet?

Er bestaan veel goede knopen, waarmee een touw aan de vismagneet kan worden bevestigd. Belangrijk is in ieder geval dat de knoop goed blijft zitten. Het zou toch jammer zijn, wanneer uw magneet zonder touw in het water verzinkt.
Een van de mogelijkheden is de Palomar-knoop, die in de onderstaande foto's wordt gedemonstreerd. De knoop is vooral bij vissers geliefd, omdat hij over een hoge knoopvastheid beschikt. Hoe u het touw op deze manier aan uw hengelmagneet bevestigd, laten wij in de onderstaande foto's zien. Wie graag een video hierover wil bekijken kan terecht bij deze videohandleiding.
Stap 1
Stap 1
Stap 2
Stap 2
Stap 3
Stap 3
Stap 4
Stap 4

Waar moet men bij het touw op letten?

Een criterium, dat u bij de aankoop van een touw voor het magneetvissen in het oog dient te houden, is de lengte. Is het touw te kort, dan komt u in diepe wateren misschien niet tot aan de bodem. Om te verhinderen, dat bij te korte touwen het touw gewoon samen met de magneet verdwijnt, raden wij u aan, aan het einde van het touw een karabijn stevig vast te maken en deze bijvoorbeeld aan de brugreling of aan een boom in de buurt te bevestigen. Wij raden u ervan auf, het touw aan de riemlus van uw broek of om uw heupen vast te maken, aangezien het gevaar bestaat, dat u wordt meegetrokken, wanneer de magneet ergens aan blijft vast hangen.
Bovendien dient u het touw regelmatig op breuken of andere beschadigingen te controleren. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan, wanneer het touw over een scherpe rand wordt getrokken. Ook vuil kan de levensduur van een touw verkorten. Reinigt u daarom uw touw indien nodig met helder water en zonder hier agressive schoonmaakmiddelen aan toe te voegen. Vervolgens laat u het gewoon in de open lucht drogen, zonder directe zonnestraling of extra warmtebron. Die kunnen het touw bros maken. Let u er op, het touw pas op te bergen, wanneer het echt droog is.
Wanneer u deze aanwijzingen volgt, kunt u verhinderen, dat u uw dierbare magneet bij het magneetvissen verliest, omdat het touw breekt.

Welke uitrusting heeft men nodig voor het magneetvissen?

Naast een magneet en een touw raden wij u aan, uw basisuitrusting voor het magneetvissen met de volgende voorwerpen uit te breiden:
  • snijbestendige en waterdichte veiligheidshandschoenen
  • Opbergingsmogelijkheid voor de vismagneet
  • Houder voor gevonden voorwerpen, bijv. onze schatbuidel
  • Doek om de magneet af te drogen en het touw af te vegen.
  • Nog een doek, om de handen en de vondsten af te drogen
Andere handige hulpmiddelen voor magneetvissers zijn:
  • Rubber laarzen
  • Zwemvest
  • Loctite, om de bouten of moeren aan de magneet te zekeren
  • Dreghaak, om vondsten makkelijker aan land te trekken
  • Bescherming tegen de zon en tegen insecten

Waar is magneetvissen toegestaan?

In de meeste Europese landen is niet afdoende vastgelegd, of magneetvissen toegestaan is of verboden. In Duitsland komt daar nog bij, dat de landsrechten van de verschillende deelstaten in acht dienen te worden genomen. Elke deelstaat bepaalt zelf of magneetvissen is toegestaan en welke voorschriften er gelden. Informeert u zich daarom eerst over de rechtssituatie in uw regio, voordat u met de magneethengel op pad gaat. In geval van twijfel helpt het, bij de lokale politie of de verantwoordelijke monumentenzorg autoriteit na te vragen.
Neemt u bovendien in acht, dat niet in alle wateren met magneten mag worden gevist. Bij privƩ wateren heeft u bijvoorbeeld toestemming van de bezitter nodig. Eveneens dient men bij het magneetvissen natuurbescherming en monumentenzorg na te leven.
Wij willen er u op wijzen, dat deze informatiepagina niet als rechtelijk advies dient en wij aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de gegevens van ons wijzen, aangezien deze niet door een deskundige advocaat werden gecontroleerd. U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelingen en ervoor, u eventueel vergunningen en informatie te bezorgen.

Welke houdkracht dient een vismagneet te hebben?

Opgelet a.u.b.: De bij de magneten aangegeven houdkracht is de maximale kracht onder ideale omstandigheden. Wanneer het te bergen voorwerp van een lak- of verflaag is voorzien, een ruw of onregelmatig oppervlak heeft of niet uit puur ijzer bestaat, heeft u een zeer sterke magneet nodig (zie de speciale FAQ over houdkracht). Ook komt de waterdruk er nog bij, die veel hoger is dan de luchtdruk en bij het uit het water trekken moet worden overwonnen. In twijfelgevallen dient u daarom bij het magneetvissen magneten met een houdkracht van minstens 30 kg uitkiezen.
U kunt vismagneten met een houdkracht van meer dan 1 000 kg kopen. Maar maakt u zich alstublieft geen illusies, dat u met deze magneten reusachtige en waardevolle schatten kunt bergen. Wanneer zich een zo krachtige magneet met zijn volledige contactoppervlak aan een ferromagnetisch voorwerp in het water hecht, kan het gebeuren, dat u niet in staat bent, het ook uit het water te trekken. Vervolgens zult u er bovendien moeite mee hebben, de magneet weer van het voorwerp te kunnen verwijderen. Bedenkt u ook , tot welke zware verwondingen bijvoorbeeld het ingeklemd en verdrukt raken met extreem sterke magneten kan leiden. Wij raden u daarom aan, een magneet met max. 200 kg houdkracht voor het magneetvissen te gebruiken. Deze zijn al sterk genoeg om vondsten van opmerkelijke grootte uit het water te trekken.

Hoe kan men een vismagneet op veilige manier vervoeren en opbergen?

Magneten die bij het magneetvissen worden gebruikt moeten veilig worden opgeborgen. Bij zo'n hoge houdkracht kan het snel voorkomen, dat deze magneten zich bij het vervoer in de auto of bij ondeskundig opbergen per ongeluk aan een ferromagnetisch oppervlak vastklikken.
Bovendien worden de magneetstrips of credit cards en ec-pasjes door magneten van deze grootteklasse snel gedemagnetiseerd en werken daarna niet meer. Let u er daarom op, dat uw portemonnee bij het magneetvissen niet in de buurt van deze magneten komt. Bijzonder voorzichtig dienen daarom mensen met pacemakers en / of gehoorapparaten te zijn. Nauwkeurigere informatie vindt u in onze FAQ over het thema Veiligheidsafstanden.
Daarom is het belangrijk, de magneten, wanneer ze niet in gebruik zijn, goed af te schermen. Voor dit doel zijn bijvoorbeeld kunststof koffertjes geschikt, die met plukschuim zijn gevuld.
Let u er ook op, dat de magneet droog en schoon is, voordat u hem veilig opbergt. Anders loopt u gevaar, dat hij begint te roesten of na verloop van tijd zelfs zijn magnetische lading verliest.
Magneten voor het magneetvissen horen niet in de handen van kinderen. Bergt u uw vismagneet daarom zo op, dat hij voor kinderen onbereikbaar is.

Kan een vismagneet roesten?

Wanneer u een neodymium magneet herhaaldelijk in water gebruikt zal hij zonder extra bescherming na verloop van tijd beginnen te roesten. U dient daarom de magneet na elk gebruik grondig af te ddrogen. U kunt de magneet ook met een watervaste lak behandelen om hem enigszins te beschermen.
Als alternatief: Onze sterkste ferriet ringmagneet FE-R-100-60-20 is roestvast - met 16Ā kg houdkracht kan men echter geen wonderen verwachten.

Hoe bescherm ik mijzelf en andere bij het magneetvissen tegen verwondingen?

Magneetvissen klinkt op het eerste ogenblik niet bijzonder gevaarlijk. Maak ook bij deze schijnbaar ongevaarlijke hobby loeren gevaren. De houdkracht van deze magneten ist zeer hoog en mag niet worden onderschat. Daarom willen wij u mogelijke gevaren laten zien en tips geven, hoe u zulke situaties kunt vermijden.

Magneet uitwerpen:
Al bij het uitwerpen liggen de eerste ongevalgevaren op de loer. Men kan zichzelf of anderen met de magneet raken. Let u er daarom altijd op, dat er zich geen mensen of dieren in het water bevinden, die u met de magneet zou kunnen treffen. Wanneer u de magneet van een brug in het water gooit let u er ook op, dat niet toevallig tegelijkertijd een boot, zwemmer of andere watersporter onder de brug door komt.
Werpt u de magneet niet op plekken uit, waar zich onder water dieren kunnen bevinden. Vooral in de paaitijd verbrengen vissen hun tijd vaak op de bodem om te paaien en kunnen zo door de magneet gewond raken. Ook paaiplaatsen dient u niet te vernietigen, door er de magneet over de bodem van het water doorheen te trekken.

Struikelblok touw:
Hoe langer het touw is, des te groter is het gevaar, dat u of een voorbijlopende voetganger over het touw struikelt of fietsers en skaters vallen, wanneer ze er overheen rijden. Let u er daarom bij het magneetvissen op, dat het gedeelte van het touw dat niet in het water is, ofwel opgerold in de hand kan worden gehouden of dat u het zo weglegt, dat niemand erover kan vallen.

Kneuzingen en snijwonden:
Hoe sterker de houdkracht van een magneet is, des te groter is het gevaar van verwondingen. Draagt u bij het magneetvissen daarom altijd veiligheidshandschoenen. Het liefst zulke die snijvast, waterdicht en wasbaar zijn. Er bestaat aan de ene kant het gevaar, dat u een lichaamssdeel tussen de magneet en het gevonden voorwerp inklemt, wat tot zware kneuzingen en zelfs tot botbreuken kan leiden.
Bovendien zult u altijd weer scherpe of spitse voorwerpen zoals verroeste spijkers of metaal met scherpe randen uit het water trekken. Met veiligheidschandschoenen kunt u snijwonden vermijden, die zich door de verrottende modder, die vaak aan het gevonden voorwerp kleeft, snel kunnen ontsteken en zelfs tot bloedvergiftiging kunnen leiden. Ook de magneet zelf kan na verloop van tijd scherpe plekken vertonen. Bijvoorbeeld na een harde slag of botsing, want die kunnen ertoe leiden, dat de magneet splinters afgeeft.

Afsplinteren en breken van de magneet:
Zoals hiervoor al beschreven kunnen magneten breken of afsplitteren. Wanneer sterke magneten en ruwe metalen voorwerpen tegen elkaar botsen zal de coating van de magneten zeker beschadigd raken en eventueel zelfs wegspringen. Aangezien de magneten zeer bros zijn kunnen ze bij heftige botsingen ook breken. In combinatie met de roestproblematiek dient u er daarom helaas rekening mee te houden, dat u de vismagneten af en toe moet vervangen.

De magneet laat los van de vangst:
Wanneer uw schat te zwaar is voor de magneet, kan het gebeuren, dat hij tijdens het aan land trekken loslaat. Wanneer dit plotseling gebeurt, kan het zijn, dat u uw evenwicht verliest en achterover valt. Al naar gelang, wat zich achter u bevindt, bestaat de mogelijkheid, dat u zich bij deze val verwondt en in het water valt.

Gevaarlijke vondsten:
Weest u uiterst voorzichtig in omgevingen, waar blindgangers en ander oorlogsmateriaal kan voorkomen! Indien u bij het magneetvissen op explosieve voorwerpen of wapens stoot, raakt u deze niet aan en stelt u meteen de politie op de hoogte.
Het beste fixeert u het touw voorzichtig aan een geschikte plek, opdat de vondst niet explodeert of weer in het water verdwijnt, verwijdert u zich ver genoeg van de vindplek (maar niet te ver, zodat u andere passanten kunt waarschuwen) en wacht u tot de politie komt.
Verder zijn deze vondsten zo gevaarlijk, omdat ze door de lange tijd in het water roest en vuil hebben verzameld en daarom door onervarene personen niet meteen als wapens kunnen worden geĆÆdentificeerd.
De politie moet ook op de hoogte worden gesteld, wanneer u bij het magneetvissen de klaarblijkelijke buit van een roof vindt. Dit kunnen bijvoorbeeld kluizen of fietsen zijn. Het is het beste hiervoor niet het alarmnummer te kiezen, maar u aan de dichtstbijzijnde politiepost te wenden, voor zover het niet om een voorwerp gaat, dat gevaarlijk is.

Wat kan ik doen, wanneer de magneet blijft steken?

Er zijn verschillende redenen, waardoor uw magneet bij het magneetvissen blijft vastzitten en zich slecht of helemaal niet meer laat loskrijgen. Zo kunt u proberen, uw vismagneet te redden:

De magneet heeft zich als een anker onder stenen of wortels ingeklemd:
Om de magneet weer vrij te krijgen, verandert u het beste uw positie. Gaat u bijvoorbeeld naar de andere kant van het water, wanneer de afstand tot de andere oever dit toestaat en probeert u zo onder een andere hoek t.o.v. de magneet aan het touw te trekken.

De magneet hangt vast aan een voorwerp, dat te zwaar is om aan land te trekken:
Het is het beste, niet alleen op pad te gaan om te magneetvissen. Indien werkelijk ooit een zo zwaar voorwerp aan uw vismagneet hangt, dat u niet alleen eruit kunt tillen, heeft u altijd iemand bij u, die u kan helpen. Deze andere persoon of personen hebben in het ideale geval zelf vismagneten bij zich.
Tip: Aan opstijgende luchtbelletjes kunt u herkennen, dat de magneet resp. de vondst van de bodem loskomt.

De magneet heeft zich aan een brugpijler of reling vastgeklikt:
In dit geval kunt u de schuifkracht benutten. Wanneer de omstandigheden dit mogelijk maken, probeert u de magneet zijwaarts van de reling of pijler weg te trekken. Aangezien de schuifkracht van een magneet slechts ongeveer 15% van de trekkracht uitmaakt, heeft u zo eerder een kans de magneet weer los te kunnen krijgen.
Wanneer het water vlak genoeg is, de temperaturen het toelaten en u eventueel reservekleding bij u heeft, kunt u ook proberen de magneet met de hand terug te halen. Hierbij kunt u ook gereedschap gebruiken, bijv. een wig, om de magneet met behulp van de hefboomwerking los te krijgen.
Wanneer de magneet niet meer kan worden gered, probeert u tenminste het touw te redden. Het makkelijkste gaat dit, wanneer u, voordat u gaat magneetvissen, het touw aan een karabijn bevestigt en deze dan aan de magneet. Maar ook hier moet de magneet binnen handbereik zijn, anders blijft er niets anders over, dan het touw af te snijden.

Wat doe ik met de dingen, die ik uit het water trek?

Al naar gelang de plek waar u gaat magneetvissen, zult u snel kleinere of grotere vondsten doen. Maar wat doet u met de verroeste spijkers en schroeven, de bierdop, de fietsvelg of de roestige ijzeren staaf? U mag deze voorwerpen niet gewoon laten liggen of weer in het water teruggooien. Alles wat u vindt en dat waardeloos is, moet u meenemen en op de juiste manier in de afvalverwerking geven, anders dreigen boetes, omdat milieuvervuiling strafbaar is.
Indien u werkelijk een schat vindt, mag u die normaal gesproken niet behouden - neemt u de wettelijke voorschriften in acht.
In Duitsland geldt bijvoorbeeld het "Fundrecht", dat in BGB Ā§ 965 bis Ā§ 984 geregeld is.
In samenhang met het magneetvissen worden ook altijd weer het ā€œSchatzregalā€ en de ā€œhadrianische Teilungā€ genoemd, die het eigendom aan gevonden voorwerpen wettelijk regelen (Duitse erfgoedwetten). In Duitsland geldt in de meeste bondlanden het 'Schatzregal'. Aangezien wij geen juristen zijn, verzoeken wij u in geval van twijfel vakkundige raad te zoeken.