• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Kan ik magneten per post versturen?

Ja, indien u ze vakkundig verpakt. Hiervoor staan drie mogelijkheden ter beschikking:
  • De magneten antiparallel rangschikken
  • De afstand tussen de magneten en het pakket vergroten
  • De magneten met ijzeren platen afschermen
Inhoudsopgave
Indien het pakket per luchtpost wordt vervoerd, dan dient men zich aan strenge regels te houden. Zie hiervoor Verzending per luchtpost.
Indien het pakket met de normale post over land wordt vervoerd, gelden de regels van het postbedrijf. Deze zijn voor elk land anders en in veel landen bestaan er in het geheel geen regels in verband met het per post versturen van magneten.
Desondanks raden wij u aan, bij verzending een paar regels in acht te nemen, aangezien magneten, indien ze niet correct zijn verpakt, bij postverzending tot problemen kunnen leiden. Ze kunnen goederen in andere pakketten beschadigen (creditcards, harddisks, monitoren etc.) of storingen aan de sorteermachines van het postbedrijf veroorzaken. Uw pakket zou ook aan een metalen object kunnen blijven hangen en de inhoud eruit gerukt kunnen worden.
Om deze schadegevallen te vermijden moet u uw magneten vakkundig voor het versturen per post inpakken. U heeft hiervoor drie mogelijkheden, die u afzonderlijk of gecombineerd kunt toepassen:

Rangschikking der magneten

Indien u meerdere magneten samen verstuurt kunt u het magneetveld sterk terugdringen door een juiste rangschikking van de magneten binnen het pakket. Twee of meer magneten moeten zo worden gerangschikt, dat de ene helft der magneten parallel t.o.v. de andere helft wordt gerangschikt en weliswaar zo, dat de polen telkens in de tegenovergestelde richting wijzen.

Indien u bijv. 50 schijfmagneten van 10 mm doorsnede en 3 mm hoogte wilt versturen, dan rangschikken de magneten zich bijna vanzelf tot een 'stang' van 50 x 3 mm = 150 mm lang. Deze stang moet u echter niet gewoon zo versturen, maar in het midden doorknikken, zodat 25 magneten met de noordpool in de ene richting wijzen en de andere helft parallel ernaast ligt, maar met de noordpool in de andere richting wijst. De magneten worden op deze manier 'kortgesloten' en het magneetveld van het pakket wordt zonder veel moeite tot bijna nul teruggebracht. Natuurlijk kan men ook vier, zes of meer 'stangen' parallel t.o.v. elkaar plaatsen.
Indien u slechts 2 magneten wilt versturen kan het zijn dat deze rangschikking niet stabiel is, d.w.z. de magneten willen niet in deze antiparallelle positie blijven. Door het aanbrengen van de magneten op een stuk metaalplaat - de ene magneet met de noordpool, de andere met de zuidpool naar de plaat gericht - kunnen de magneten worden gestabiliseerd en de magnetische 'kortsluiting' wordt door de plaat vaak nog beter, d.w.z. het magneetveld zal sterk afnemen.
Verschillende kogelmagneten kan meen eenvoudigweg in een kring rangschikken om het magneetveld te neutraliseren.
De rangschikking moet ten doel hebben zoveel mogelijk noordpolen en zuidpolen van de magneten in telkens dezelfde richting te laten wijzen.

Afstand creëren

Het magneetveld van een magneet neemt met toenemende afstand zeer snel af. Het is daarom raadzaam, een zo groot mogelijk pakket te nemen en de magneten in het midden van het pakket te plaatsen. Of de tussenruimte met papier, styropor, luchtkussentjes, karton of hout wordt opgevuld speelt daarbij geen enkele rol. Met uitzondering van ijzeren platen vormen andere materialen absoluut geen hindernis voor magneetvelden en is alleen de vergrootte afstand verantwoordelijk voor de afname van het magneetveld.
Natuurlijk dienen de magneten in het midden van het pakket zinvol te worden bevestigd, zodat ze zich niet in verloop van het transport naar de buitenranden van het pakket kunnen bewegen. Het versturen van grotere magneten in een envelop is daarom over het algemeen niet aan te bevelen, aangezien de afstand tot het buitenoppervlak te klein is.

Afscherming met ijzeren platen

Indien de 'goedkope' methoden der neutraliserende rangschikking of van het te groot bemeten pakket niet genoeg werken blijft nog het gebruik van ijzeren platen ter afscherming. Een ijzeren plaat kan bijv. om een grote magneet worden gebogen. Het is daarbij niet per se nodig, dat de plaat en de magneet in direct contact zijn, maar het is belangrijk dat de ijzeren plaat een magnetische 'kortsluiting' veroorzaakt, d.w.z. van de noordpool naar de zuidpool van de magneet leidt. Uitsluitend een plaat aan de noordpool en een tweede plaat aan de zuidpool, waarbij beide platen niet met elkaar zijn verbonden, levert bijna geen afscherming op. De ideale afscherming bestaat uit een doos van ijzeren platen die de magneet volledig omsluit. Hoe sterker de magneet is en hoe vollediger de afscherming moet zijn, des te dikker moet de ijzeren plaat zijn opdat deze niet magnetisch verzadigd raakt en de 'magnetische kortsluiting' kan bewerkstelligen.

Papercliptest

Om te testen of een pakket niet te sterk magnetisch is zou men het oppervlak aan alle kanten met een teslameter moeten meten en een acceptabele grenswaarde moeten bepalen. In het leven van alledag is dit vaak niet mogelijk. Een praktische test is de papercliptest:
Hierbij wordt een paperclip aan de zijkant van het pakket gehouden en mag niet aan het pakket blijven hangen maar moet daarentegen vanuit elke positie omlaag vallen. Indien men nog een beetje strenger wil zijn houdt men het te testen pakketoppervlak niet loodrecht, maar onder een hoek van bijv. 45 graden, en test of de paperclip ook dan ongehinderd over het gehele buitenvlak glijdt. Bij een op deze manier succesvol getest pakket hoeft men geen problemen bij het transport te verwachten en de vracht zal zeker aankomen zonder onderweg te blijven hangen of andere goederen te beschadigen.

Verzending van verschillende magneetsoorten

Deze minimale afstanden moeten bij transport tussen de verschillende magneetsoorten worden aangehouden, om schade door weerzijdse demagnetisering te vermijden:
ferriet neodymium AlNiCo
ferriet - 22 mm 0 mm
neodymium 22 mm - 43 mm
AlNiCo 0 mm 43 mm -