• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Veel positieve waarderingen

Muggentent / Klamboe

Mug versus magneet
Auteur: David Rookes, Koroni, Griekenland
Online sinds: 29.05.2013, Aantal bezoeken: 99888

Onze muggentent

In onze Griekse omgeving komen erg veel muggen voor. Aangezien wij er genoeg van hadden, voor hen op de vlucht te slaan door naar binnen te gaan, bouwden wij met staal, hout, touw, gaas en magneten een "muggentent".

De ondersteunende constructie

Twee verticale stalen balken dienden als steunen. Deze bevestigden we met paalhouders aan de grond en met touwen aan de balustrade. Aan de gevel brachten wij eveneens een stalen balk aan. Daarna spanden wij touwen van de gevelbalk naar de steunbalken, regen ze door de balk omlaag en bonden ze vast. Tenslotte legden wij een groot muggennet over de constructie.

De magneten

En toen kwamen de magneten in actie: Met hen bevestigden wij het net aan elke stalen balk en aan de balustrade. Hiervoor hebben we 50 schijfmagneten van het type S-12-03-N gebruikt. Aan de vloer bevestigden wij het net bovendien met latten.

De uitgang

Als deur uit onze tent bouwden wij een houten raam in (rechts achter op de foto te zien). Hier spanden wij nog een ander net overheen.

Vergelijkbare projecten

Wij beschikken over nog meer projecten met betrekking tot maatregelen om insecten af te weren. Een vergelijkbare netconstructie ter bescherming van grotere dieren is te zien bij het project Kattennet zonder te boren bevestigen.

Andere magneten als alternatief

Neodymium magneten beginnen bij langdurig buitengebruik te roesten. De enige uitzondering hierop vormen de neodymium magneten met rubber coating, die volledig watervast zijn. In dit geval had het net ook met de rubber gecoate schijf S-15-08-R worden bevestigd.